Dag van de Duurzaamheid

Na de eerste World Coffee Day op 1 oktober van dit jaar is het tijd voor de Dag van de Duurzaamheid. Die is op 9 oktober voor de zevende keer, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Dit klinkt mooi, maar wat houdt het eigenlijk in? En wat is de betekenis ervan voor onze koffie?

De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Urgenda. Dit is een netwerkorganisatie, die ernaar streeft om alle duurzame initiatieven in Nederland te bundelen. Op 9 oktober wil Urgenda laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland is, door mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn op te roepen om van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ er bij te betrekken. Door duurzaamheid meer aandacht te geven, gaan mensen bewuster nadenken en ook zoeken naar manieren om duurzaamheid te integreren in het dagelijks leven. Dat is belangrijk om sneller te komen tot het kantelpunt naar een duurzamere samenleving.

De 3 P’s

Duurzaamheid kenmerkt zich door de 3 P’s, namelijk de drie Engelse begrippen People, Profit en Planet. People betreft het welzijn van mensen zowel binnen als buiten de onderneming of organisatie. De gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor het milieu vallen onder ‘planet’. Onder ‘profit’ wordt verstaan: het voortbrengen en de economische effecten van goederen en diensten.

Wat doen wij?

Ten Have Deventer Koffiebranders ondersteunt de uitgangspunten van duurzaamheid. Op eigen wijze geven wij sinds 1828 vorm aan een duurzame onderneming op verschillende fronten:

  • We branden koffie met het EKO FairTrade en/of Rainforest Alliance (RFA) keurmerk, dit kun je toerekenen aan de P van People, omdat deze organisaties onder andere aandacht besteden aan de leefomgeving van de koffieboeren.
  • We scheiden ons afval, waarmee we onze planeet (planet) zo min mogelijk schade toebrengen.
  • We hergebruiken ons afval, zoals de oude bigbags voor de opslag voor andere materialen. En we gebruiken jutezakken als decoratiemateriaal. Dit komt het milieu ten goede.
  • De warmte, afkomstig van onze machines, gebruiken we voor het verwarmen van de ruimten in het gebouw. Hiermee besparen we geld (profit) en leveren we ook een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot (planet).
  • De keuze van onze verpakkingen is minimalistisch en zo simpel mogelijk. De grondstoffen die we hiervoor gebruiken zijn gebaseerd op terugwinning.
  • Ook bij de aanschaf van nieuwe machines zullen we duurzaamheid veel aandacht geven.

Betere toekomst?

Spreekt dit thema je aan? Ben je aan het uitzoeken wat je kunt doen als bedrijf of particulier om onze wereld een betere toekomst te geven? Laat het ons weten via onze Facebookpagina!

Bronnen:  www.dagvandeduurzaamheid.nlwww.urgenda.nl, www.erkendduurzaam.nl

Ten Have